FIRELOCK DUO

Firelock Duo je dvojkrídlové zariadenie na denné a požiarne vetranie certifikované podľa normy EN 12101-2.

Firelock Duo bol vyvinutý pre prirodzený odvod tepla a splodín horenia (ZOTaSH) v prípade požiaru, ako aj pre zabezpečenie možnosti denného vetrania a prirodzené presvetlenie budov denným svetlom. Zariadenie je vhodné na použitie v priemyselných budovách a obchodných prevádzkach, rovnako vo výstavných a športových halách.

Voči korózii odolná konštrukcia zariadenia Firelock Duo je vyrábaná z vysokokvalitných, recyklovateľných materiálov, pričom hliníkové plechy, extrudované hliníkové profily a dutinkové polykarbonátové platne s vysokou odolnosťou voči krupobitiu a výbornými zvukoizolačnými vlastnosťami, sú jeho hlavnými komponentmi.

Firelock Duo disponuje celoobvodovými EPDM tesneniami, ktoré v súčinnosti s premyslenou koncepciou rámu garantujú nie len tesnosť zariadenia v prípade dažďa, ale zabezpečujú aj nízke straty pri úniku vzduchu minimalizáciou netesností a značnú redukciu emisií hluku.

Firelock Duo je aerodynamicky optimalizovaný a je k dispozícii s geometrickou plochou otvoru až do 8,75 m² a s aerodynamickou plochou odvetrania do 8,06 m². Uhol otvorenia oboch robustných krídiel zariadenia je 90°. Tieto sa v koncovej pozícii uzamknú a bez problémov odolajú aj vysokým hodnotám zaťaženia vetrom.

Firelock DUO je dostupný v rôznych rozmeroch, s množstvom prevedení výplne krídiel, ovládania a prevedenia rámu. Variabilita zariadenia umožňuje splniť takmer každú požiadavku zákazníka a dosiahnuť tak vysokú efektivitu pri optimálnom pomere cena-výkon.

Zariadenia Firelock Duo sú voliteľne vybavené pneumatickým alebo elektrickým 24V pohonom. Podľa konkrétneho technického zadania a miesta použitia sú k dispozícii na výber rôzne prevedenia ovládania.