Odvod tepla a splodín horenia

Zariadenia na prirodzený odvod tepla a splodín horenia sú dôležitou súčasťou bezpečnosti v objekte. Okrem plnenia si funkcie požiarneho vetrania majú i dalšie výhody, ako napríklad možnosť denného vetrania objektu a presvetlenie objektu.

Dymové zábrany

Dymové zábrany sú súčasťou systému odvetrania tepla a splodín horenia nie len v priemyselných objektoch, ale i v skladoch a výstaviskách či obchodných domoch. Slúžia na oddelenie jednotlivých dymových úsekov ako fyzická prekážka usmerňúca tok dymu v prípade požiaru, ktorá takto bráni jeho nekontrolovateľnému šíreniu v objekte, smeruje ho k zariadeniam na odvod tepla a splodín horenia, čím tiež pomáhajú pasívne znižovať teplotu vzduchu v objekte počas požiarneho zásahu.
Dymové zábrany sú vyrábané z nehorľavých materiálov a môžu byť buď pevné, alebo pohyblivé.

Strešné svetlíky

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia je možné zabudovať do strešných svetlíkov ako ich integrovanú a systémovo prispôsobenú súčasť. Preto v našej ponuke nemôžu chýbať. Dodávame a montuje strešné svetlíky vrátane systémových podsád. Podľa požiadavky a potrieb stavby Vám vieme ponúknuť svetlíky rôznych tvarov (oblúkový, sedlový, šedový, pultový) či parametrov zasklenia. Všetky svetlíky spĺňajú požiadavky normy EN 14963 a sú staticky posúdené pre danú snehovú a veternú oblasť.